Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931

Wyszukaj nazwisko w Kartotece

W związku z tymczasowym wyłączeniem serwisu szukajwarchiwach przeglądanie skanów może nie działać spoza terenu Polski

Lista indeksów

W obecnej chwili w serwisie jest zindeksowanych 1091 jednostek zawierających 1,25 mln osób (co stanowi 100% z 1091 sumarycznej liczby jednostek).