Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931

Wyszukaj nazwisko w Kartotece

W związku z tymczasowym wyłączeniem serwisu szukajwarchiwach przeglądanie skanów może nie działać spoza terenu Polski

Kontakt

Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 lutego 41/43
60-967 Poznań
tel. 61-852-46-01
fax 61-851-73-10
e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl