Population Registry of Poznan 1870-1931

Search Population Registry

Index list

W obecnej chwili w serwisie jest zindeksowanych 991 jednostek zawierających 1.14 mln osób (co stanowi 91% z 1091 sumarycznej liczby jednostek).