Population Registry of Poznan 1870-1931

Search Population Registry

Index list

W obecnej chwili w serwisie jest zindeksowanych 1088 jednostek zawierających 1.25 mln osób (co stanowi 100% z 1091 sumarycznej liczby jednostek).